اختلال آپنه خواب چیست؟

اختلال آپنه خواب چیست؟

اختلال آپنه خواب چیست؟ آپنه خواب یک اختلال بالقوه جدی در خواب است که در آن تنفس مکررا متوقف می شود و دوباره شروع می شود. اگر یک شب کامل در خواب با صدای بلند پریشانی و احساس خستگی می کنید، ممکن است دچار آپنه خواب شده باشید، نوعی اختلال جدی است که در آن تنفس به‌طور مکرر قطع می‌شود و دوباره ادامه پیدا می‌کند.…