شاد بودن با دوست خیالی

دوست خیالی برای کودکان مضر است؟!

داشتن یک دوست خیالی که گاهی اوقات به آن همراه خیالی می گویند، بخشی عادی و حتی سالم از بازی دوران کودکی محسوب می شود. دوست خیالی ده ها سال است که تحقیقات ادامه دارد، روانشناسان و والدین به طور یکسان فکر می کنند که کودکان سالم هستند یا “طبیعی“.اکثر تحقیقات بارها و بارها نشان داده اند کهاین امر معمولاً بخشی طبیعی از دوران رشد برای بسیاری از کودکان است.تحقیقات قبلی نشان می دهد…

مهسا جهانگیری مشاور کودک و بازی درمانگر

مهسا جهانگیری مشاور کودک و بازی درمانگر

مهسا جهانگیری مشاور کودک و بازی درمانگر   رویکرد SDTBM ذهن سازی( روانپویشی) بیش از 8 سال سابقه کار با کودک حضوری و انلاین (داخل و خارج از کشور) شماره تماس جهت تعیین وقت: 02186095194 09336364304