Slide1 Copy

مرکز مشاوره خدمات روانشناختی رسش برگزار میکند:

 

در کارگاه رایگان هنر شاد زیستن خواهید آموخت:

 

چگونه با دیگران روابط مناسب و سازنده، برقرار کنیم؟

چگونه به احساس شادی و آرامش درونی، دست پیدا کنیم؟

چگونه با تمرینات شکرگذاری، بیماریهای جسمی و روانی خود را درمان کنیم؟

روز برگزاری:18مرداد

ساعت برگزاری:10الی13

 

*کارگاه رایگان هنر شاد زیستن*

مکان برگزاری: تهران،خیابان فاطمی،روبروی ساختمان اصلی سازمان آب

شماره تماس برای ثبت نام:09336329366

 

برای ثبت نام کلیک کنید:

ثبت نام