مدرس:خانم دکتر فاطمه السادت رازقی

روز برگزاری:سشنبه 6 اسفندماه

ساعت برگزاری:12 الی 18

 

هرینه:190هزار تومان

مکان برگزاری: تهران،خیابان فاطمی،روبروی ساختمان اصلی سازمان آب

شماره تماس برای ثبت نام:09336329366-88986919-021

 

برای ثبت نام کلیک کنید:

ثبت نام