ملاک های تشخیصی دلیریوم

ملاک های تشخیصی دلیریوم شامل:

1-اختلال در توجه ( یعنی، کاهش توانایی هدایت کردن، متمرکز کردن، و جابجا کردن توجه) و آگاهی (کاهش جهت یابی در محیط).

2-این اختلال ظرف مدت زمان کوتاهی روی می دهد (معمولا چند ساعت یا چند روز)، بیانگر تغییر از توجه خط پایه و آگاهی است، و در طول یک روز از نظر شدت نوسان می کند.

3- اختلال اضافی در شناخت ( مثل کمبود حافظه، عدم تشخیص موقعیت، زبان، توانایی دیداری – قضایی، یا ادراک) .

4-اختلالات در ملاک های 1 و 2 با اختلال عصبی – شناختی دیگر از پیش موجوده ثابت شده، یا در حال شکل گیری بهتر توجیه نمی شود و در زمینه سطح شدید کاهش یافته برانگیختگی، مانند اغماء روی نمی دهد.

5-شواهدی از سابقه ، معاینه بدنی، یا نتایج آزمایشگاه وجود دارد مبنی بر اینکه این اختلال پیامد فیزیولوژیکی مستقیم بیماری جسمانی دیگر، مسمومیت یا ترک مواد ( یعنی، ناشی از سوء مصرف مواد مخدر با دارو) یا قرار داشتن در معرض مواد سمی ، یا ناشی از سیب شناسی های متعدد است.

ملاک های تشخیصی دلیریوم
ملاک های تشخیصی دلیریوم

 مشخص کنید آیا:

1- دليریوم مسمومیت با مواد :

این تشخیص در صورتی باید به جای مسمومیت با مواد داده شود که نشانه ها در ملاک های 1 و 3 در تصویر بالینی غالب بوده و به قدر کافی شدید باشند که توجه بالینی را موجه سازند.

2-دلیریوم ناشی از دارو :

این تشخیص زمانی به کار می رود که نشانه ها در ملاکهای 1 و 3 ناشی عارضه جانبی داروی تجویز شده باشند.

3- دلیریوم ناشی از بیماری جسمانی دیگر :

شواهدی از سابقه، معاینه بدنی، یانتایج آزمایشگاه وجود دارد مبنی بر اینکه اختلال ناشی از پیامدهای فیزیولوژیکی بیماری جسمانی دیگر است.

بیشتر بخوانید
تله های زندگی

4-دليريوم ناشی از سبب شناسی های متعدد :

شواهدی از سابقه، معاینه بدنی، یا نتایج – آزمایشگاه وجود دارد مبنی بر اینکه دلیریوم بیش از یک سبب شناسی دارد ( مثلا بیش از یک بیماری جسمانی سبب شناختی؛ بیماری جسمانی دیگر به علاوه مسمومیت با مواد یا عوارض جانبی دارو).

مشخص کنید اگر:

حاد : چند ساعت با چند روز ادامه دارد.
مداوم : چند هفته یا چند ماه ادامه دارد..

مشخص کنید اگر:

1-بیش فعال : فرد سطح فعالیت روانی – حرکتی بیش فعال دارد که ممکن است با تغییر پذیری خلق، سراسیمگی، و/ یا امتناع از همکاری کردن با مراقبت پزشکی همراه باشد.

2-کم فعال : فرد سطح فعالیت روانی – حرکتی کم فعال دارد که امکان دارد با کندی و رخوت که به بهت نزدیک است، همراه باشد.

3-سطح فعالیت مختلط : فرد سطح فعالیت روانی – حرکتی عادی دارد، هرچند که توجه و آگاهی مختل شده باشند. همچنین شامل افرادی می شود که سطح فعالیت آنها به سرعت نوسان می کند.

 برای دریافت وقت مشاوره باکلینیک روانشناختی رسش با شماره۸۸۹۷۰۴۹۴-۰۲۱تماس بگیرید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *