کارگاه کنترل استرس

 

کارگاه کنترل استرس

 

مرکز مشاوره خدمات روانشناختی رسش برگزار میکند:

 

روز برگزاری:19 مهر

ساعت برگزاری: 10  الی  15

مکان برگزاری: تهران،خیابان فاطمی،روبروی ساختمان اصلی سازمان آب

 

شماره تماس برای ثبت نام:09336329366

هزینه دوره فقط97 هزار تومان

 

برای ثبت نام کلیک کنید:

ثبت نام