دپارتمان خدمات آنلاین

مشاوره آنلاین، تستهای آنلاین

دپارتمان کودک و نوجوان

مشکلات رفتاری، اختلالات اضطرابی و…

دپارتمان خدمات روانپزشکی

روانپزشکی کودک و بزرگسال، دارو درمانی

دپارتمان بالینی و روان درمانی

اضطراب، افسردگی، وسواس،فوبیا…

دپارتمان روانسنجی

آزمونهای هوش، شخصیت، استعداد تحصیلی

مشاوره شغلی و سازمانی

تعارضات شغلی ،روانشناسی صنعتی و سازمانی

مشاوره اعتیاد

مشاوره ترک اعتیاد، ترک سیگار

دپارتمان اختلالات جنسی

اختلالات زناشویی، فتیشیم، بردگی جنسی

دپارتمان تحصیلی

مشکلات تحصیلی و شغلی، کنکور

دپارتمان پیش از ازدواج

آموزش پیش از ازدواج، نامزدی و عقد،تعارضات بین فردی، شکست عشقی