بیماري آلزایمر

بیماري آلزایمر

آلزایمر با از دست دادن حافظه کوتاه مدت، فراموش کردن آدرس ها و اسم ها آغاز می شود و کم کم تا آنجا پیش می رود که فرد حتى راه بازگشت به خانه را فراموش می کند.در سال 1906 میلادى آلویس آلزایمر پزشک آلمانى پس از 20 سال تحقیق توانست تعریفى علمى از این بیمارى ارائه دهد. این بیمارى براى قدردانى از یک عمرتحقیق آلویس آلزایمر،»آلزایمر« نامیده شده است. آلزایمر که به بیمارى پیرى معروف است در واقع چیزى بیشتر از یک فراموشى ساده است .بیمارى آلزایمر در واقع مشکلى مغزى است. مغز ما از میلیون ها سلول عصبى تشکیل شده است. هر دسته از این سلول هاى عصبى با هم تشکیل یک بخش را می دهند و هر بخش عهده دار یک مسؤلیت است. به عنوان مثال بخش بینایى که در
ناحیه پشت سرى قرار گرفته، مسئول بررسى اطلاعاتى است که از چشم ها آمده است. بدین ترتیب ما تشخیص می دهیم که چه دیده ایم.

این سلول هاى عصبى براى بررسى و انتقال اطلاعات با یکدیگر و با بخش هاى دیگر در ارتباطند. این ارتباط به صورت جریان الکتریکى کوچکى است که از یک سلول به سلول بعدى انتقال پیدا می کند. اما چون این سلول ها به یکدیگر نچسبیده اند، بین آنها یک فضاى خالى کوچک وجود دارد.این فضاى خالى کوچک توسط یک ماده شیمیایى مخصوص پر می شود که انتقال جریان الکتریکى بین سلول ها را سریعتر و آسانتر می کند. این ماده شیمیایى مخصوص که ”سروتونین“ نام دارد، توسط خود مغز ترشح می شود.با بالا رفتن سن و پیر شدن سلول ها، ترشح این ماده شیمیایى یا سروتونین کاهش می یابد، بدین ترتیب ارتباط بین سلولى و انتقال اطلاعات دچار مشکل می شود.

این مشکل بیشتر از همه در بخش حافظه و خاطرات خود را نشان می دهد. خاطره ها ترکیبى هستند از یادآورى دیده ها و شنیده ها و احساسات که براى یاداورى آن ها مغز نیاز به برقرارى یک ارتباط پیچیده سلولى بین همه بخش ها دارد. به همین علت با بالا رفتن سن و کم شدن ترشح سروتونین در مغز، خاطره ها کمرنگ یا فراموش می شوند.
در بیمارى آلزایمر ترشح سروتونین به شدت کاهش می یابد. اما این مسئله همیشه به علت پیر شدن سلول ها نیست. سکته مغزى که باعث از دست رفتن بخشى از سلول هاى مغز می شود یا شوك عاطفى پس از دست دادن عزیزى می توانند خطر ابتلا به آلزایمر افزایش دهند.

آلزایمر با از دست دادن حافظه کوتاه مدت، فراموش کردن آدرس ها و اسم ها آغاز می شود و کم کم تا آنجا پیش می رود که فرد حتى راه بازگشت به خانه را فراموش می کند. بیمارى آلزایمر متاسفانه درمانى ندارد اما می توان از پیشرفت آن جلوگیرى کرد.
داشتن زندگی هاى فعال، شرکت در برنامه هاى جمعى، گوش کردن به اخبار و از همه مهم تر یاد گرفتن یک چیز جدید مثل یک زبان جدید، مغز را فعال نگاه می دارد. براى تقویت حافظه نیاز به داروى خارجى و گران قیمت نیست.
مصرف خشکبار به خصوص فندق به تقویت حافظه کمک می کند. فندق داراى پیش ماده سروتونین است. مصرف فندق باعث افزایش ترشح این ماده شیمیایى مخصوص در مغز می شود.
تحقیقات اخیر محققان دانشگاه کالیفرنیاي جنوبی نشان می دهد بیماري آلزایمر یک بیماري ژنتیکی است.به نقل از مجله علمی جنرال فیزیک، محققان دانشگاه کالیفرنیاي جنوبی با انجام آزمایش بر روي 1200 مورد دو قلو اعلام کردند که 71 درصد از موارد ابتلا به بیماري آلزایمر به دلایل ژنتیکی صورت می گیرد.تحقیقات محققان نشان داد، بیماري آلزایمر به 2 روش بروز می کند، اول به دلایل ژنتیکی و بعد عوامل محیطی.تحقیقات بعدي نشان داد که عوامل ژنتیکی از اهمیت بیشتري نسبت به عوامل محیطی برخوردار هستند.به گفته محققان بروز بیماري آلزایمر تا 71درصد به دلایل ژنتیکی و 21درصد به دلایل محیطی انجام می شود.تحقیقات قبلی نیز ثابت کرده اند که وقوع بیماري آلزایمر تا 95درصد بعد از 60سالگی رخ می دهد.

 بخوانید:علائم سندرم داون

بیماري آلزایمر
بیماري آلزایمر

علائم این بیماري با از دست دادن قدرت حفظ اطلاعات بخصوص حافظه موقت در دوران پیري آغاز شده و به تدریج با از دست دادن قدرت تشخیص زمان، افسردگی، از دست دادن قدرت تکلم، گوشه گیري و سرانجام مرگ در اثر ناراحتی هاي تنفسی به پایان می رسد.مرگ پس از 5 تا 10 سال از بروز علائم اتفاق می افتد، اما بیماري حدود 20 سال قبل از ظهور علائم آغاز شده است. این بیماري با از دست رفتن سیناپس هاي نورون ها در برخی مناطق مغز، نکروزه شدن سلول هاي مغز در مناطق مختلف سیستم عصبی، ایجاد ساختارهاي پروتئینی کروي شکلی بنام پلاك هاي پیري(SP) در خارج نورون هاي برخی مناطق مغز و ساختارهاي پروتئینی رشت هاي بنامNFT در جسم سلولی نورون ها، مشخص می شود.

علت بیماري

تقریبا 10 درصد افراد بالاي 60 سال ، زوال عقل دارند و حدود نیمی عقل دارند از آنها مبتلا به آلزایمر می باشند .آلزایمر نوعی بیماري ناهمگن از نظر ژنتیکی است که در تمام نژادها دیده می شود. 5 درصد بیماران دچار بیماري خانوادگی با تظاهر زود هنگام ، 15 – 25 درصد دچار بیماري خانوادگی با تظاهر دیررس ، 75 درصد مبتلا به بیماري تک گیر می باشند. 10 درصد موارد آلزایمر خانوادگی ، توارث اتوزومی غالب و بقیه چند عاملی را نشان می دهند.مهمترین یافته هاي شناختی بیماري آلزایمر ، رسوب دو پروتئین رشته اي پپتید بتاآمیلویید تاو در مغز می باشند.

پپتید بتاآمیلویید که از پروتئین رمز گردانی شده توسط یکی از ژنهاي مستعد کننده به بیماري آلزایمر خانوادگی بوجود می آید، در پلاکهاي آمیلویید یا پیري در فضاي خارج سلولی مخ مبتلایان به آلزایمر یافت می شود. پلاکهاي آمیلویید ، حاوي پروتئینهاي دیگر علاوه بر بتاآمیلویید می باشند. از جمله آپولیپو پروتئینE  که این هم توسط نوعی ژن مستعد کننده به آلزایمر(APOE)  رمز گردانی می شود.اشکال هیپر فسفریله پروتئین تاو(Tau)  ، کلافهاي نورو فیبریلاري را تشکیل می دهند که برخلاف پلاکهاي آمیلویید در داخل نورونهاي آلزایمر یافت می شوند. تاو یک پروتئین مرتبط با میکرو توبولهاست که بطور وافري در نورونهاي مغز بروز می یابد. این پروتئین ، تجمع و پایداري میکروتوبولها را که بر اثر فسفوریلاسیون کاهش می یابد، تقویت می کند. تشکیل کلافه هاي و نورو فیبریلازي تاو ظاهرا یکی از علل استحاله نورونی در بیماري آلزایمر است.

علائم بیماري

در اکثر موارد ، بیماري آلزایمر در اشخاص مسن و در فاصله زمانی 8 تا 20 سال به تدریج رشد می کند. قربانی این بیماري ، ابتدا افت حافظه پیدا می کند و اغلب گم شدن حتی در خانه خود بیمار نیز پیش می آید. به مرور زمان ، بیمارجهت یابی خود را به شدت از دست می دهد، اشخاص و حتی اعضاي خانواده خود را نمی شناسد، هیجانهاي کودکانه نشان می دهد و از عهده نظافت خود و لباس پوشیدن بر نمی آید.

بخوانید: اختلال شخصیت ضداجتماعی

بیماري آلزایمر
بیماري آلزایمر

پیشگیري مقدم بر درمان

سالمندانی که از بیماري آلزایمر یا از اختلالهاي حافظه اي سبک رنج می برند، می توانند عادات خود را انطباق دهند. همه ما ، پیر و جوان می توانیم یک دفترچه یادداشت و یک مداد در جیب خود یا در کنار تلفن داشته باشیم و پیامهاي خود را خیلی راحت در آن بنویسیم. ما حتی می توانیم یک تقویم به همراه داشته باشیم و رویدادهاي پیش بینی شده ، حتی کارهاي روزمره را در آن بنویسیم.اشخاصی که از افت حافظه رنج می برند، می توانند روي روزهایی که سپري می شود خط بکشند. می توانند از داروهایی استفاده کنند که مقدار آنها براي هر روز از هفته و ماه مشخص شده است. برقراري نظم روزانه و کمک گرفتن از وسایل کمک حافظه بسیاري از سالمندانی را که توانایی تشکیل خاطرات تازه را ندارند از دشواریهاي حاد نجات دهد.

درمان  

-اگر یکی از اعضاي  خانواده  دچار این  بیماري  است ، حالت  خصومت  آنها را به  خود نگیرید .محیط  خانه  را طوري  تغییر دهید که  فرد بیمار دچار آسیب  بدنی  نشود.

-اگر مراقبت از یکی  از اعضاي  خانواده  که  دچار این  بیماري  است  را به  عهده  دارید، از دیگران  درخواست  کمک  کنید تا بتوانید به  خود استراحت  دهید. از اینکه  نیاز به  استراحت  و فراغت  دارید احساس  گناه  نکنید حتی  اگر بیمار از این  مسأله  احساس  رضایت  نداشته  باشد.

-اگر گروه حمایتی  براي  خانواده  بیماران  آلزایمر وجود دارد به  آن  بپیوندید و اگر وجود ندارد به  ایجاد آن  اهتمام  ورزید.

-افراد مراقبت کننده از بیمار می توانند برخی  از مشکلات  بیمار را با اجراي  بعضی  کارها کاهش  دهند. مانند تکرار ، براي   بیمارانی که     مشکلی در حافظه  دارند شاید  یادآوري مکرر کمک کننده  باشد. و اطمینان دهی  که یک  گفتگوي  صمیمانه  مختصر و در عین

حال  قوي  می تواند بیمار  مضطرب یا آشفته  را آرام  کند. و منحرف  کردن  ذهن  بیمار ، که قدم  زدن  با بیمار  میتواند در این  زمینه  کمک کننده  باشد .

-فعالیت هاي فکري و بکاربردن قوه ي حافظه از بیماري الزایمر پیشگیري می کند

براساس یافته هاي دانشمندان دانشگاهCleveland  درOhio  افرادي که از نظر جسمی و فکري فعال هستند به مراتب کمتر از دیگران در معرض بیماري خطرناك الزایمر قرار می گیرند. در یک مطالعه بر روي 192 نفر بیمار و 358 نفر از افراد سالم این نتیجه بدست آمده که زندگی ساکت و بدون فعالیت جسمی و فکري باعث کم کاري و ناسالم ماندن مغز گردیده و در افرادي که آمادگی مبتلاشدن به بیماري الزایمر را دارند بروز بیماري را سرعت می بخشد. این محققین عقیده دارند که مغز هم مانند اعضاي دیگر بدن به ورزش و فعالیت نیاز دارد و بکارنگرفتن آن باعث از بین رفتن قدرت تفکر می شود تقویت حافظه فقط با خواندن کتاب و فکرکردن امکان پذیر نیست بلکه معاشرت با دیگران ، مسافرت ، آموختن زبانی جدید، حفظ کردن شعر، آموختن موسیقی و غیره می تواند در این مورد مؤثر باشد

مهم:کتاب هیپنوتیزم بالینی

-مصـرفگـوشـت ماهیهایی مثل قـزل آلا و مـاهــى سـاردیـن بادارا بودن امگاسه اسید چـرب خطر ابتلا به الزایمر را کاهش می دهند.

نتیجه  تحقیقات  پژوهشگران  دربـاره مـوشهـا موفقیت  آمیز بوده  است. فقط در آمریکا چهار میلیون  و پانصد هـزار نفر از بیماري  الزایمر رنج  می برند.

-رژیم غذایی مدیترانه اي از ابتلا به آلزایمر پیشگیري می کندیک مطالعه نشان می دهد مصرف رژیم غذایی مدیترانه اي خطر ابتلا به آلزایمر را بطور چشمگیري کاهش میدهد. در این تحقیق محققان رژیم غذایی و وضعیت سلامتی 2200نفر را در مدت بیش از چهار سال بررسی کردند. طبق این مطالعه هر چه افراد بیشتر این نوع تغذیه را رعایت کنند کمتر احتمال دارد به آلزایمر مبتلا شوند .به گفته متخصصان آلزایمر، این تحقیق شواهد دیگري در فواید تغذیه سالم در پیشگیري از ابتلا به این بیماري ارایه می کند .عموما از رژیم غذایی مدیترانه اي به عنوان تغذیه اي سالم یاد می شود .

-این رژیم غذایی سرشار از میوه، سبزیجات و غلات، مقداري ماهی و مقدار بسیار کمی لبنیات و گوشت است .

“کلیو بالارد“ مدیر تحقیقاتی انجمن آلزایمر انگلیس گفت: این مطالعه بزرگ شواهد دیگري در نقش تغذیه و شیوه زندگی در کاهش خطر آلزایمر ارایه می کند .

بالارد افزود: این مطالعه نشان می دهد مصرف مداوم یک رژیم غذایی سالم می تواند خطر ابتلا به آلزایمر را    40درصد کاهش دهد، و بیانگر اهمیت تغذیه سالم است .وي گفت: رژیم غذایی سالم حاوي میوه و سبزیجات تازه ، کنترل مرتب فشار خون و کلسترول خون، ورزش و جلوگیري از بالا رفتن وزن همگی در کاهش خطر زوال عقل در سنین بالاتر موثرند .

-درمان آلزایمر با هورمون درمانیدرمان جایگزین با هورمون تستوسترون در مردان سالمند می تواند موجب بهبودي فرم خفیف آلزایمر شود. تیمی از پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا به تازگی دریافته اند هورمون جنسی تستوسترون به طور مشخصی سبب بهبود کیفیت زندگی در افراد مبتلا به آلزایمر می شود .در این مطالعه بیمارانی که از هورمون درمانی استفاده کرده بودند همگی معتقد بودند میزان سلامت فیزیکی و روابط بین فردي آنها پس از مصرف تستوسترون تغییر چشمگیري کرده است .از آنجا که فرآیند سالخوردگی در مردان با کاهش هورمون تستوسترون همراه است، پژوهشگران حدس می زنند فقدان این ماده می تواند از مهمترین دلایل بروز مشکلات دوران سالمندي باشد که از جمله آنها می توان به آلزایمر اشاره کرد.

-سیب، دشمن آلزایمر روشهاي بسیاري پیشنهاد شده تا روند ابتلا به بیماري کاهش یابد و شاید مفید ترین و سودمند ترین این روشها، ژیم غذایی مناسب و کنترل شده براي سالمندان باشد.

عامل اصلی ایجاد آلزایمر، رادیکالهاي آزاد اکسید کننده هستند که با افزایش سن بیشتر تولید می شوند.اگر میخواهید جلو تولید آنهار ا بگیرید یا تولید آنها را به حداقل برسانید روزي دو تا سه لیوان آب سیب و یا سه تا چهار عددسیب میل کنید. مطمئن باشید که ضرر نمی کنید.

-زردچوبـه، ضد آلزایمرزردچوبهدر درمان و پیشگیـري از بیماري آلزایمر موثر است .  

محققان  دریافتند زردچوبه  یا رنگ  دانه زرد موجود در ادویـه کاري  پروتئین  بتاامیلیوئیـد را در مغـز موشها تجزیه  و از رسوب  این  پروتئین که سبـب تخریب  بافت  مغز می شود جلوگیري  می کند. محققان  معتقدند زردچوبه  بیش  از هر داروي  دیگري  در پیشگیري از تشکیل  توده  پروتئینی  موثر است.  درطب  سنتی  هند، زردچوبه  از هزاران  سـال  پیش  به  عنوان  یک  ماده ضدالتهاب  در درمـان بیماریهاي  مزمن  و ناتوان کننـده  کـاربـرد داشته  است.  این  تحقیق  نشان می دهد، میتوان از خـواص  ضدالتهابی  و آنتی اکسیـدان  ایـن مـاده  در بیماریهایی  ماننـد سـرطان ,  آلـزایمـر و بیماریهاي  قلبی  بهره  برد .

-براساس تحقیقات جدید، روشی نوین براي مبارزه با پیشرفت بیماري آلزایمر، پیشنهاد شده است.

علت اصلی بیماري آلزایمر کاملا شناخته شده اما یکی از مواد مهمی که سبب بروز بسیاري از علایم این بیماري می شود، یک پروتئین به نام آمیلویید بتاپیتیدAB  است. به گفته پزشکان این پروتئین به طور منظم در مغز انسان ساخته می شود با این حال در برخی شرایط تغییراتی در این پروتئین به وجود می آید و به یک ماده مضر تبدیل می شود.محققان تلاش نمودند تا با تزریق یک آنتی بادي که در مغز به پروتئینAB  متصل می شود، از اثرات مضر تجمع این ماده در مغز جلوگیري کنند و با این کار از ایجاد بیماري آلزایمر جلوگیري خواهد شد .

مهم:مشاوره آنلاین

بیماري آلزایمر
بیماري آلزایمر

چگونگی مراقبت از بیماران  مبتلا به آلزاایمر

 اگر در خانواده  شما افراد سالمندي  زندگی می کنند که محبوب و مورد احترام شما هستند   ممکن است  گاه در  مورد آنها  نگران  و دچار تردید  شوید  که فراموشکاري  یا اختلال حافظه  آنها مربوط به بیماري  است یا نه ؟

آلزایمر شایعترین  نوع دمانس ”زوال عقل در سنین پیري “ است. در این بیماري تحلیل رفتن  و کاهش  تدریجی  بافت مغز  باعث زوال عملکرد و توانایی  عقلانی  می  شود.  آلزایمر با توانایی فکر کردن ،استدلال و ارتباط  اجتماعی  فرد  رابطه دارد و می  تواند  منجر به ناتوانی  او در مراقبت از خود  شود.تصور  اینکه  شما با یکی از افراد خانواده تان  دچار این بیماري شوید می تواند نگران کننده باشد.

اما یکی از بهترین  راههاي رفع این نگرانی داشتن اطلاعات در مورد بیماري است .انجمن آلزایمر یک مرکز جهانی دارد که با استفاده از اینترنت قابل دسترسی براي همه  است . در این سایت  درباره بیماري و آخرین تحقیقات  مربوط به آن   اطلاعات کامل موجود است.علاوه بر این مجموعه اي از تست هاي ساده  قابل دستیابی  است  که می تواند  علایم  اولیه و هشداردهنده را مشخص کند. این مطالب در سایت  www.alz.org   وجود دارد. با وجود این  تشخیص آلزایمر  تنها با مشاهده علایم اختصاصی و بررسی دقیق بیمار توسط پزشک  انجام می شود.

آلزایمر با بالا رفتن سن بیشتر  بروز می کند.در حدود یک پنجم افراد بالاي هشتاد  سال و حدود هفت درصد افراد بالاي شصت و پنج  سال در معرض  خطر آلزایمر  هستند.

فعالیت و رژیم غذایی 

تا حدي  که  امکان  دارد بیمار آلزایمري  باید فعالیت  خود را حفظ  کند. با پیشرفت  بیماري ، نهایتا تمامی  فعالیتها نیاز به  نظارت  خواهند داشت . رژیم  غذایی  عادي . نهایتاً بیمار براي  غذا خوردن  به  کمک  نیاز خواهد داشت .

آیا این بیماري حالت ارثی هم دارد؟

سن بالا ، سابقه خانوادگی ، جنس مونث بودن و سندرم داون ، مهمترین عوامل خطر ساز براي آلزایمر هستند. در جمعیتهاي غربی ، خطر تجربی آلزایمر در سرتاسر عمر ، 5 درصد است. اگر بیماران ، خویشاوند درجه اولی داشته باشند که آلزایمر در او پس از 65 سالگی بروز کرده باشد، خطر نسبی ابتلاي آنها 3 – 6 برابر ، افزایش می یابد. اگر بیماران خواهر یا برادري مبتلا به آلزایمر پیش از 60 سالگی و نیز یک والد مبتلا باشند، خطر نسبی آنها 7 – 9 برابر می شود.آزمایش آپولیپوپروتئینA  نوعی آزمایش تشخیصی کمکی است و نباید براي پیشبینی آلزایمر در بیماران بی علامت استفاده شود .مبتلایان به سندرم داون ، افزایش خطر ابتلا به آلزایمر را نشان می دهند. پس از 40 سالگی ، مبتلایان به سندرم داون ، همواره یافته هاي آسیب شناختی عصبی آلزایمر را دارند و تقریبا 50 درصد آنها ، دچار افت شناختی می شوند.

 بخوانید:زبان پریشی چیست؟

یماري آلزایمر
یماري آلزایمر

نشانه هاي  احتمالی  براي پیش بینی  بیماري  

 آیا  واقعا نشانه هایی هست  که بتوان قبل از بروز علایم  واقعی  بیماري ، احتمال خطر  را پیش  بینی  کرد؟  تحقیقات  نشان می دهد  که بعضی  از نشانه ها  می تواند  قبل از بروز  آلزایمر  تظاهر کند مثل

از دست رفتن حس  بویایی :  کاهش  توانایی  در تعیین و تشخیص  بوها  قبل از  کاهش  حافظه  ایجاد  می شود. مطالعه نشان میدهد  آسیب  عصب ناحیه بویایی مغز  که مخصوص  کنترل حس بویایی است قبل از آسیب حافظه  دیده شده است.  اختلال فضاي بینایی : به دلیل  نرسیدن  خون کافی و آسیب عصبی در ناحیه بینایی مغز یک نشانه زودرس دیگر، اشکال در اطلاعات  بینایی است . این مساله  با ناتوانی در دنبال کردن  و یادآوري جهات بینایی یا  کپی کردن  و نقاشی کردن  تصاویري که فرد  آنها را دیده ،همراه  می باشد.

کاهش  شنوایی: مطالعه روي  بیماران  مبتلا به آلزایمر  در دانشگاه فلوریداي جنوبی  نشان می دهد که 49 تا 52  درصد  بیماران  کاهش  شنوایی داشتند. اثر انگشت  غیر طبیعی : وجود اثر انگشت  غیر طبیعی  در بیش از 75 درصد  بیماران  مبتلا به آلزایمر نشان  می دهد  که نوعی  استعداد ژنتیک  در ابتلا به این بیماري  و سایر انواع  دمانسها هست

افسردگی  :تقریبا  50 درصد  بیماران  مبتلا به آلزایمر  قبل از بروز  تغییرات شخصیتی  در آنها ، افسردگی  را تجربه کرده اند. وجود این نشانه ها  در تمام  افراد  صرفا  به معناي  ابتلاي قطعی آنها  به بیماري نیست  بلکه می تواند راهنمایی باشد  تا در صورت وجود علائم واقعی  بیماري  بخصوص در سنین بالا ، با درنظر گرفتن احتمال ابتلا به  بیماري  و زوال عقل ، فرد  را تحت نظارت  و مراقبت دقیق  قرار داده  و از ایجاد  خطر  و عوارض  جدي  بیماري  براي او  و مراقبت  کنندگانش  جلوگیري به عمل  آورد  .

   آلزایمر: تصورات نادرست و حقایق

در طی چند سال اخیر تصورات غلط بی شماري در مورد این مطلب که آلزایمر چیست؟ چه کسانی به آن مبتلا می شوند؟ تاثیرات آن بر زندگی بیماران چگونه است و … به وجود آمده است. این تصورات غلط به علائم بیماري متصل شده و به ما اجازه نمیدهند تا شناخت دقیقی از بیماري پیدا کنیم. انجمن جهانی آلزایمر معتقد است که اگر از بیماري رفع ابهام شود، مردم خیلی راحت تر می توانند با واقعیت مواجه شوند.

در این قسمت چند تصور رایج نادرست و واقعیت هاي آنها را براي شما بازگو می کنیم. 

تصور غلط 1 : اگر یکی از افراد فامیل دچار این بیماري شود، شما نیز به آن مبتلا خواهید شد.

حقیقت: هر چند عوامل وراثتی نقش مهمی را در این بیماري بازي می کنند، اما تنها 5 تا 10 درصد از کل افرادي که داراي بیماري هستند ،از طریق موارد ژنتیکی به آن مبتلا شده اند. در اکثر موارد هیچ گونه علامت قابل شناسایی یافت نمی شود .تحقیق و بررسی بر روي ژن ها همچنان ادامه دارد .

تصور غلط 2 : آلزایمر تنها بیماري افراد سالمند است.

حقیقت: هر چند افزایش سن ریسک ابتلا به بیماري را افزایش می دهد، اما آلزایمر فقط در افراد سالخورده بروز نمی کند. افراد 40 تا 50 ساله اي نیز بودند که دچار آلزایمر شده اند. چیزي که در اینجا باید به خاطر داشته باشیم این است که با افزایش سن خطر ابتلا به آلزایمر نیز افزایش پیدا می کند.

تصور غلط 3 : آلزایمر قابل درمان است.

حقیقت :براي آلزایمر هیچ نوع درمان قطعی وجود ندارد. البته چند نوع دارو و معالجات گوناگون وجود دارد که می تواند تا حدي در برخی از بیماران ثمربخش باشد. گام بلندي در راه پیدا کردن درمان برداشته شده که نتایج خوش بینانه اي را به همراه داشته است.

تصور غلط 4 : از دست دادن حافظه یعنی آلزایمر.

حقیقت :ممکن است خیلی از افراد با حافظه خود مشکل داشته باشند، اما این بدان معنا نیست که داراي آلزایمر هستند. اگر از دست دادن حافظه بر روي چگونگی زندگی روزمره شما تاثیر می گذارد و توانایی قضاوت و استدلال و استنتاج و سایر مهارت هاي ارتباطی خود را از دست داده اید، می توانید براي تشخیص به پزشک مراجعه کنید.

تصور غلط 5 : مصرف آلومینیوم باعث ایجاد آلزایمر است.

 برای دریافت وقت مشاوره باکلینیک روانشناختی رسش با شماره۸۸۹۷۰۴۹۴-۰۲۱تماس بگیرید

بیشتر بخوانید
قانون جذب چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *