از بین بردن ایگو

پنج قدم براي از بين بردن ايگو

از بين بردن ايگو…. ايگوها يا من هاي كاذب، زوائد وجودي ما هستند كه در ناخودآگاه ما ساكن هستند و در بسياري از مواقع، سكان وجود ما را در اختيار خود دارند و تقريبا همه كارهايي كه ما در 24 ساعت شبانه روز انجام مي دهيم، تحت تسلط آنهاست و به نوعي ايگوها انجام دهنده اصلي آن كارها هستند، در حاليكه به اشتباه ما خود را فاعل و انجام دهنده كارها تصور مي كنيم. به عنوان مثال: خشمگين مي شويم و بعد از اينكه خشم ما فروكش مي كند و ايگوي خشم خود را تغذيه مي كند و از مراكز پنجگانه عقب نشيني مي كند، پشيماني از خشمگين شدن و كارها و حرف هايي كه در طي خشم انجام داده و گفته ايم، به سراغ ما مي آيد و افسوس مي خوريم از همه كارهايي كه در طي خشم انجام داده ايم، از همه حرف هايي كه در طي خشم بر زبان رانده ايم.
پنج قدم براي نابودي ايگو لازم است و هر فردي كه مي خواهد ايگوها را از ناخودآگاه خود حذف كند، لازم است كه اين پنج قدم را انجام دهد.

1- مشاهده ايگو

ابتدا بايد بتوانيم ايگو را مشاهده كنيم. ايگوها معمولا ابتدا در مركز عقلاني(هوشي) ظاهر مي شوند. بنابراين لازم است كه به دقت افكار خود را مشاهده كنيم. هر فكري جنس به خصوصي از ايگو را در درون خود دارد. ولي فكر فقط ماده اوليه ايگو است و به خودي خود نمي تواند در دنياي فيزيكي ظاهر شود. بنابراين ايگو بعد از اينكه در مركز عقلاني ظاهر مي شود، براي متجلي شدن در دنياي فيزيكي احتياج به عنصر آتش دارد. بنابراين فرد خود را با ايگو و با فكري كه از جنس يكي از ايگوهاست، يكي مي پندارد و فكر به طرف مركز عاطفه و احساسات مي رود. در مركز عاطفي، گرماي لازم براي بروز ايگو در دنياي فيزيكي تامين مي شود و سپس ايگو براي متجلي شدن نهايي در دنياي فيزيكي، به طرف مركز حركتي مي رود. در مركز حركتي، دستورات لازم براي ظهور ايگو در دنياي فيزيكي صادر مي شود و فرد اعمال و رفتاري از روي ايگوي مورد نظر بروز مي دهد. بايد بتوانيم خود را قبل از بروز ايگو، در حين ايگو و بعد از ايگو مشاهده كنيم. در اين حالت مي توانيم از نحوه كاركرد ايگوها مطلع شويم.

مهم:کتاب هیپنوتیزم بالینی

از بين بردن ايگو
از بين بردن ايگو

2- ارزيابي ايگو

بعد از مشاهده ايگو، لازم است كه نحوه كار آن را ارزيابي كنيد. مراكز اصلي پنجگانه را قبل از بعد از متجلي شدن ايگو ببينيد. ايگو چه تاثيري بر مركز ياد شده گذاشته است. خودتان را در هنگام ظهور ايگو، هم در درون و هم در جهان فيزيكي ببينيد و ارزيابي كنيد.

3- جداسازي خود از ايگو

 

بیشتر بخوانید
قاتل موفقیت

بعد از مشاهده و درك و ارزيابي ايگو، بايد بتوانيد خود را از ايگويي كه در درون تان متجلي شده است، جدا كنيد. بايد بدانيد ايگويي كه متجلي شده، شما نيستيد. من كاذبي است كه آن را از روي جهل و ناداني و غفلت، اكتساب كرده ايد و من حقيقي شما نيست. اگر بتوانيد خود را از ايگو جدا كنيد، بهتر مي توانيد آن را ببينيد. بهتر مي توانيد درك كنيد كه اين شما نبوديد، بلكه تاثير ايگوي مورد نظر بوده است.

4- كار دروني و تمرين

بعد از اينكه ايگو مشاهده شد، درك و ارزيابي گرديد و فرد توانست خود را از آن جدا كند، حالا براي از بين بردن آن انرژي لازم است تا بوسيله انرژي توليد شده، بتواند ايگو را از بين ببرد. تمرينات دروني و همچنين تبديل انرژي مورد نياز است تا انرژي به وسيله كار دروني توليد شود و سپس تصفيه گردد و در نهايت از حالت انرژي حياتي به انرژي الهي تبديل شود تا بتوانيم به وسيله انرژي تصفيه شده دروني، ايگوها را از بين ببرد. همچنين لازم است كه فرد از تمام كارهاي نفساني خود از صميم دل آگاه شودو كار دروني و هم باعث توسعه كانشسنس دروني مي شود و هم باعث توليد و تصفيه انرژي دروني مي گردد.

 

5- طلب استمداد از آگاهي خود كه تحت آموزش و إصلاح خود است ودر اين مرحله خوبشتن خوبش را بيشتر خواهد شناخت براي از بين بردن ايگو

بعد از اينكه ايگو مشاهده شد، ارزيابي و درك گرديد و شخص توانست خود را از ايگو جدا كند و به مرحله جداسازي خود حقيقي اش با ايگو رسيد و با كار دروني توانسته انرژي لازم براي از بين بردن ايگوها را در درون توليد كند، هميشه بايد از درون و با توجه و حقيقت وجودي خود درخواست كنيم تاايگوي مورد نظر را از بين ببرهما انسا نها موجودي توانا هستيممهم خواست و پيدا كردن راه حلها براي بد ست آوردن حقيقت و جودي خود استنه من هاي كاذب هميشه هوشيار باشيمكه من هاي كاذب ما را از خوبشتن خود مان دور نكند

   برای دریافت وقت مشاوره باکلینیک روانشناختی رسش با شماره۸۸۹۷۰۴۹۴-۰۲۱تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *