کارگاه های آموزشی

کارگاه آرامش خلاق در مرکز مشاره رسش برگزار شد:

مدرس:بهناز حاجی علی

کارگاه آرامش خلاق

کارگاه آرامش خلاق

 در صورت تمایل اطلاع از کارگاه دیگر مرکز مشاوره رسش  تماس بگیرید:

۸۸۹۸۶۹۱۹-۰۹۳۳۶۳۲۹۳۶۶

۱۴ آبان ۱۳۹۸
کارگاه آرامش خلاق

کارگاه آرامش خلاق برگزار شد

کارگاه آرامش خلاق در مرکز مشاره رسش برگزار شد: مدرس:بهناز حاجی علی  در صورت تمایل اطلاع از کارگاه دیگر مرکز مشاوره رسش  تماس بگیرید: ۸۸۹۸۶۹۱۹-۰۹۳۳۶۳۲۹۳۶۶
۲۷ شهریور ۱۳۹۸

کارگاه رایگان آرامش خلاق

کارگاه رایگان آرامش خلاق مرکز مشاوره خدمات روانشناختی رسش برگزار میکند:     روز برگزاری:۳ آبان   ساعت برگزاری: ۱۱ الی ۱۳     مکان برگزاری: تهران،خیابان فاطمی،روبروی ساختمان […]
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
کارگاه مدیریت استرس

کارگاه مدیریت استرس

کارگاه مدیریت استرس مرکز مشاوره خدمات روانشناختی رسش برگزار میکند:   روز برگزاری:۱۹ مهر ساعت برگزاری: ۱۰  الی  ۱۵ مکان برگزاری: تهران،خیابان فاطمی،روبروی ساختمان اصلی سازمان آب   شماره […]
۲۱ تیر ۱۳۹۸
رسش

کارگاه رایگان هنر شاد زیستن

مرکز مشاوره خدمات روانشناختی رسش برگزار میکند:   در کارگاه رایگان هنر شاد زیستن خواهید آموخت:   چگونه با دیگران روابط مناسب و سازنده، برقرار کنیم؟ […]