معرفی کتاب

کتاب چگونه پا به سن بگذاریم؟

چگونه پا به میانسالی بگذاریم؟

چگونه پا به میانسالی بگذاریم؟

کتاب چگونه پا به سن بگذاریم؟(ورود به دنیای سالمندی)

 

ترجمه:دکتر صدیقه احمدی(عضو هیئت علمی دانشگاه)

 

برای تهیه کتاب چگونه پا به سن بگذاریم

 

 تلفن تماس:

۰۹۳۳۶۳۳۶۴۳۰۴ _۸۸۹۷۰۴۹۴

۲۴ تیر ۱۳۹۸
چگونه پا به میانسالی بگذاریم؟

کتاب چگونه پا به سن بگذاریم

کتاب چگونه پا به سن بگذاریم؟ کتاب چگونه پا به سن بگذاریم؟(ورود به دنیای سالمندی)   ترجمه:دکتر صدیقه احمدی(عضو هیئت علمی دانشگاه)   برای تهیه کتاب […]
۲۴ تیر ۱۳۹۸
http://www.raseshclinic.ir

کتاب هیپنوتیزم بالینی

کتاب هیپنوتیزم بالینی (اولین کتاب هیپنوتیزم بالینی در ایران) راهنمای کاربردی برای پزشکان و روانشناسان    تالیف:دکتر صدیقه احمدی(عضو هیت علمی دانشگاه)  برای  تهیه کتاب هیپنوتیزم بالینی  تلفن تماس: ۰۹۳۳۶۳۳۶۴۳۰۴ […]
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
http://www.raseshclinic.ir

کتاب هیپنوتیزم بالینی

کتاب هیپنوتیزم بالینی(اولین بار در ایران) راهنمای کاربردی برای پزشکان و روانشناسان   تالیف:دکتر صدیقه احمدی(عضو هیت علمی دانشگاه)    برای  تهیه کتاب هیپنوتیزم بالینی   […]