معرفی کتاب

 چگونه با به میان سالی بگذاریم؟

چگونه پا به میانسالی بگذاریم؟

چگونه پا به میانسالی بگذاریم؟

کتاب چگونه با به میان سالی بگذاریم؟(ورود به دنیای سالمندی)

 

ترجمه:دکتر صدیقه احمدی(عضو هیئت علمی دانشگاه)

 

برای تهیه کتاب چگونه پا به میانسالی بگذاریم

 

 تلفن تماس :۸۸۹۷۰۴۹۴-۰۹۳۳۶۳۶۴۳۰۴

۲۴ تیر ۱۳۹۸
چگونه پا به میانسالی بگذاریم؟

کتاب چگونه با به میان سالی بگذاریم؟

 چگونه با به میان سالی بگذاریم؟ کتاب چگونه با به میان سالی بگذاریم؟(ورود به دنیای سالمندی)   ترجمه:دکتر صدیقه احمدی(عضو هیئت علمی دانشگاه)   برای تهیه […]
۲۴ تیر ۱۳۹۸
http://www.raseshclinic.ir

کتاب هیپنوتیزم بالینی

کتاب هیپنوتیزم بالینی (اولین کتاب هیپنوتیزم بالینی در ایران) راهنمای کاربردی برای پزشکان و روانشناسان    تالیف:دکتر صدیقه احمدی(عضو هیت علمی دانشگاه)  برای  تهیه کتاب هیپنوتیزم بالینی  تلفن تماس :۸۸۹۷۰۴۹۴-۰۹۳۳۶۳۶۴۳۰۴
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
http://www.raseshclinic.ir

کتاب هیپنوتیزم بالینی

کتاب هیپنوتیزم بالینی(اولین بار در ایران) راهنمای کاربردی برای پزشکان و روانشناسان   تالیف:دکتر صدیقه احمدی(عضو هیت علمی دانشگاه)    برای  تهیه کتاب هیپنوتیزم بالینی   […]