حیطه های مشاوره

زوج درمانی

زوج درمانی


زوج درمانی ودرمان مشکلات و اختلالات جنسی فردی و زناشویی
مشاوره کودک و نوجوان

مشاوره کودک و نوجوان


مشاوره کودک و نوجوان، بازی درمانی، نوروفیدبک
خانواده درمانی

خانواده درمانی


مشاوره پیش از ازدواج و خانواده درمانی
روان درمانی

روان درمانی


درمان اضطراب، افسردگی، وسواس، فوبیا و سایر مشکلات فردی
اجرا و تفسیر آزمون های هوش

اجرا و تفسیر آزمون های هوش


اجرا و تفسیر آزمون های هوش،استعداد یابی،شخصیت و سلامت روان
مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی


مشاوره تحصیلی، کنکور، شغلی و سازمانی
روان تحلیلی فردی

روان تحلیلی فردی


برگزاری دوره ها و کارگاههای

برگزاری دوره ها و کارگاههای


برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی عمومی و تخصصی روانشناسی